Giải câu 7.17 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.17 : Trang 42 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a.25% của 8; b.7,5% của 180.

Bài làm:

a.25% của 8= 25%.8=2; b.7,5% của 180=75%.180=135.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021