Giải câu 8.3 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.3 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đườn thẳng.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Bài làm:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là :

A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021