Giải câu 9.1 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.1 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu , dữ liệu nào không phải là số liệu ?

1.Cân nặng của trẻ sơ sinh ( đơn vị tính là gam );

2.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế ;

3.Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ ( đơn vị tính là mét ).

Bài làm:

1. Dữ liệu số liệu

2. Dữ liệu không là số liệu

3.Dữ liệu số liệu

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021