[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 37: Số đo góc sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Đo góc

Câu hỏi 1: Trang 66 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Góc mOn có số đo là 120 độ

Luyện tập 1: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.

a.Số đo góc nAm là : 70 độ

b.Số đo góc xOz là : 105 độ

c.Số đo góc xMy là : 90 độ

2.

Số đo của góc sút là : 20 độ

Vận dụng 1: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

Góc xOy có số đo là 80 độ.

2. Các góc đặc biệt

Hoạt động 1: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

Hai góc xAy và mCn có số đo bằng nhau.

Góc tBz có số đo lớn hơn góc xAy

Hoạt động 2: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

Góc aOb có số đo nhỏ hơn 90 độ

Góc pMq có số đo bằng 90 độ

Góc mAn có số đo lớn hơn 90 độ

Câu hỏi 2: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

Một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông ,góc tù , góc bẹt trong thực tế lần lượt là : góc kim đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút , góc tường trong nhà , góc kim đông hồ chỉ 10 giờ 25 phút, mặt bàn học.

Luyện tập 2: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

Góc nhọn ; góc vuông ; góc tù.

Vân dụng 2: Trang 67 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

a.Số đo của các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt dông hồ trên theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là : 120 độ ; 90 độ ; 180 độ ; 60 độ.

b.

Góc vuông là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc nhọn là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc tù là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc bẹt là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.31 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho các góc với số đo như dưới đây .

A = 63 độ ; M = 135 độ ; B=91 độ ; T=179 độ.

Trong các góc đó , kể tên các góc nhọn , góc tù.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.32 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình sau .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

a. Ươc lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn ,góc vuông , góc tù, góc bẹt .

b.Dùng eke để kiểm tra lại kết quả của câu a.

c. Dùng thước đo góc để tìm số đo mỗi góc .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.33 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ , em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn

b.Góc vuông

c.Góc tù

d.Góc bẹt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.34 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 77 lượt xem