[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 23: Mở rộng phân số, phân số bằng nhau trang 4 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Mở rộng khái niệm phân số

Luyện tập 1: Trang 5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.4:9=

b.(-2):7=

c.8:(-3)=

2. Hai phân số bằng nhau

Hoạt động 1: Trang 5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.

b.

Hoạt động 2: Trang 5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : =$\frac{6}{8}$

Hoạt động 3: Trang 5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải: Ta có : =$\frac{4}{10}$

=$\frac{3}{9}$

Hoạt động 4: Trang 5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : 2*10=5*4=20 ; 1*9=3*3=9

Luyện tập 2: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Ta có : =$\frac{9}{15}$ vì (-3)*(-15)=5*9=45

b. Ta có : =$\frac{1}{4}$ vì (-1)*(4)=(-4)*1=-4

3. Tính chất cơ bản của phân số

Hoạt động 5: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : =$\frac{2}{4}$ vì (1)*(4)=2*2=4 ;

=$\frac{8}{16}$ vì 2*16=4*8=32

Từ đó suy ra : =$\frac{8}{16}$ =$\frac{1}{2}$

Hoạt động 6: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : *(-5)=$\frac{15}{2}$ không bằng phân số

Hoạt động 7: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : :(7)=$\frac{-28}{147}$ không bằng .

Luyện tập 3: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : =$\frac{1*3}{5*3}$ =$\frac{3}{15}$ ;

=$\frac{-10:5}{55:5}$ =$\frac{-2}{11}$

Luyện tập 4: Trang 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : là phân số tối giản

=$\frac{-8}{5}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.1: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hoàn thành bảng sau:

Phân sốĐọcTử sốMẫu số
âm hai phần ba
-9-11

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.2 : Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay dấu "?" bằng số thích hợp

a) =$\frac{?}{8}$

b) =$\frac{18}{?}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.3: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

; $\frac{-5}{-9}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.4: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Rút gọn các phân số sau :

; $\frac{7}{-35}$; $\frac{-9}{27}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.5: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ , dưới dạng phân số tối giản. 15 phút ; 90 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.6: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể .Hỏi sau 10 phút , lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.7: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hà linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200000 đồng .Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hét bao nhiêu phần trăm số tiền mình được thưởng ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 110 lượt xem