[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm trang 41 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tỉ số của hai đại lượng

Hoạt động 1: Trang 41 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Thời gian Mai làm lâu gấp số lần thời gian Lan làm là: 45 : 30 = (lần)

b) Đổi 1,3 kg = 1300 g. Vậy con cá của Dũng nặng gấp số lần con cá của Trí là: 1300 : 900 = lần

c) Đổi 50 cm = m. Đoạn AB dài gấp đoạn CD: $\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{2}{3}$ lần

Thực hành 1: Trang 42 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) = 3 b) $\frac{1}{2}$ : $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{3}$

c) 400 : 340 = d) $\frac{2}{5}$ : $\frac{3}{4}$ = $\frac{8}{15}$

2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng

Hoạt động 2: Trang 42 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) = $\frac{40}{100}$

- = -$\frac{75}{100}$

= $\frac{-13}{100}$

b) Khối lượng nước trong cơ thể Hùng là: 40. = 28 ( kg)

Thực hành 2: Trang 43 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) % = 75 %

b) = -1,33%

c) = 50 %

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm

-0,72; 0,4; -2,23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các phân số sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm

$\frac{-19}{4}$ $\frac{26}{65}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân

- 5% -35% 317%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 bạn, học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng Hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 56km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8cm. Tính tỉ lệ của bản đồ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 54 lượt xem