Giải câu 3 trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp?

Bài làm:

Khi tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp, có thể xảy ra 2 kết quả là đồng xu hiện mặt sấp, hoặc đồng xu hiện mặt ngửa

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021