[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Tính chất cơ bản của phân số trang 10 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tính chất 1

Hoạt động 1: Trang 10 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Nhân cả tử và mẫu của phân số 3/-5 với số nguyên 7 thì được phân số -21/35

b) Hai phân số trên bằng nhau, vì 3.35 = -5.-21

c) Ví dụ: Phân số -2/3 và phân số 4/6

2. Tính chất 2

Hoạt động 2: Trang 11 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số -20/30 cho cùng số nguyên 5 thì được phân số 4/-6

b) Hai phân số này bằng nhau, vì -20.-6 = 4.30

c) Ví dụ: Phân số 10/-15 và phân số -2/3

Thực hành 1: Trang 11 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Rút gọn -18/76 ta được phân số: -9/38

Rút gọn 125/-375 ta được các phân số: 25/-75, 1/-3, 5/-15....

Thực hành 2: Trang 11 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: -3/5

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) b) $\frac{12}{25}$ c) $\frac{18}{-48}$ d) $\frac{-42}{-24}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Rút gọn các phân số sau: ; $\frac{-39}{75}$; $\frac{132}{-264}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

; $\frac{-3}{-5}$; $\frac{2}{-7}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút b) 20 phút c) 45 phút d) 50 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg b) 55 kg c) 87 kg d) 91 kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 ( trang 12 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 182 lượt xem