[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Trung điểm của đoạn thẳng trang 83 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động: Trang 83 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ

- Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q

Thực hành 1: Trang 83 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Thực hành 2: Trang 84 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Đo độ dài của cạnh bảng

- Đặt điểm 0 của thước ở một đầu cạnh bảng, đo đến độ dài bằng một nửa cạnh bảng nên trên

- Điểm đó là trung điểm của cạnh bảng

BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A,B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Cho hình vẽ bên:

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 75 lượt xem