Giải câu 2 trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Bài làm:

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì : C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB

b) Điểm D không là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù AD = DC nhưng A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021