Giải câu 1 trang 36 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 36 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 - (-1,6) b) (-0,5).1,23

c) (-2,3) + (-7,7) d) 0,325 - 3,21

Bài làm:

a) 32 - (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6

b) (-0,5).1,23 = 0,73

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 - 7,7 = -10

d) 0,325 - 3,21 = -2,885

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021