[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia trang 77 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hai đường thẳng cắt nhau, song song

Hoạt động: Trang 77 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

AB và AD có một điểm chung là A

AB và DC không có điểm chung

Thực hành 1: Trang 77 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

2. Tia

BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng (B) Chỉ có 1 đường thẳng

(C) không có đường thẳng nào

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem