Giải câu 5 trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 3 Đánh giá

Câu 5 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Kết quả kiếm tra môn Toán và Ngữ Văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

( Ví dụ: Số học sinh có kết quae Toán - giỏi, Ngữ Văn - khá là 20 )

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

a) Môn Toán đạt loại giỏi

b) Loại khá trở lên ở cả hai môn

c) Loại trung bình ở ít nhất một môn

Bài làm:

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021