[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Hình có tâm đối xứng trang 56 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng

Hoạt động: Trang 56 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) O là trung điểm của AB

b) Độ dài IM = IM'

Thực hành 1: Trang 57 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

2. Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có tâm đối xứng

Thực hành 2: Trang 57 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây ( nếu có):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 76 lượt xem