Giải câu 3 trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

Bài làm:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N

Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021