Giải câu 1 trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng (B) Chỉ có 1 đường thẳng

(C) không có đường thẳng nào

Bài làm:

Đáp án: B

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021