Giải câu 3 trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 44 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các phân số sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm

$\frac{-19}{4}$ $\frac{26}{65}$

Bài làm:

= $\frac{7.100}{25}$% = 28 %

= $\frac{-19.100}{25}$% = -76%

= $\frac{26.100}{65}$% = 40%

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021