Giải câu 3 trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Bài làm:

Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước đo từ điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu điểm đó và dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021