Giải câu 2 trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau

Bài làm:

a)

b)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021