Giải câu 6 trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = với $\pi = 3,142$

Bài làm:

Chu vi của hình tròn đó là:

C = = 2.3,142.1,25 = 7,855 ($m^{2}$)

Đáp số: 7,855

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021