Giải câu 3 trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 78 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Bài làm:

a) Không có giao điểm nào

b) Có hai giao điểm

c) Có 1 giao điểm

d) Có 3 giao điểm

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021