Giải câu 3 trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được $\frac{1}{5}$ bể. Nếu mở đồng thơi cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

Bài làm:

Nếu mở đồng thơi cả hai vòi, mỗi giờ được:

+ $\frac{1}{5}$ = $\frac{5}{35}$ + $\frac{7}{35}$ = $\frac{12}{35}$ ( phần bể)

Đáp số: bể

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021