Giải câu 5 trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 5 (trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Bài làm:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 =3 ( lần)

Đáp số: 3 lần

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021