Giải câu 2 trang 36 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 36 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Thực hiện phép tính

a) (-8,4).3,2 b) 3,176 - (2,104 + 1,18) c) - ( 2,89 - 8,075) + 3,14

Bài làm:

a) (-8,4).3,2 =-26,88

b) 3,176 - (2,104 + 1,18) = 3,176 - 3,284 = -0,108

c) - ( 2,89 - 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021