[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 7 trang 67 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

e) Sai

BÀI TẬP TỰ LUẬN

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 68 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 68 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 68 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem