Giải câu 2 trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một lồng xoay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp thep.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Bài làm:

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021