Giải câu 1 trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Gieo một con xúc sắc 4 mặt 50 lần và quan số ghi trên đỉnh của con xúc ắc, ta được kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được đỉnh số 4

b) Gieo được đỉnh có số chẵn

Bài làm:

a) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh số 4 là:

b) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh có số chẵn: (14 + 9 ) : 50 =

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021