Giải câu 4 trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Cho hình vẽ bên:

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC

Bài làm:

a) Cách vẽ trung điểm A:

- Đo độ dài đoạn BC

- Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC. Đánh dấu điểm đó là A. Khi đó A là trung điểm của BC

b) - Kéo dài đường thẳng BC về phía B

- Đo độ dài AB, Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét: AB = BM = AC

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021