[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 9 trang 107 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau:

a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp

b) Lấy ra cùng 1 lúc 2 cây bút từ hộp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Lớp trưởng lớp 6A làm 4 tấm bìa giống hệt nhau ghi tên 4 bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hôhp. Một bạn trong lớp rút một trong 4 tấm bìa đó và bạn có tên sẽ phải lên hát, sau đó tấm bìa được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát

a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bìa

b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không?

c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra?

a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1

b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1

c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0

d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Kết quả kiếm tra môn Toán và Ngữ Văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

( Ví dụ: Số học sinh có kết quae Toán - giỏi, Ngữ Văn - khá là 20 )

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

a) Môn Toán đạt loại giỏi

b) Loại khá trở lên ở cả hai môn

c) Loại trung bình ở ít nhất một môn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Kiểm tra thị lựa của học sinh ở một trường THCS, ta thu được kết quả như sau:

Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" theo từng khối lớp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 78 lượt xem