[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 12 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.14: Trang 13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau :

$\frac{-3}{21}$ $\frac{-8}{15}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.15: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hecta ,trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta , còn lại là diện tích rừng trồng .Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.16: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng tính chất cơ bản của phân số ,hãy giải thích vì sao các phân số bằng nhau :

a. và $\frac{30}{45}$ b.$\frac{-25}{35}$ và $\frac{-55}{77}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.17: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm phân số lơn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

$\frac{47}{4}$ $\frac{-3}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.18: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các hỗn số ; $2\frac{2}{5}$ dưới dạng phân số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.19: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số nguyên x ,biết: =$\frac{30}{60}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.20 : Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là :

cm ; $\frac{4}{5}$ cm ; $\frac{3}{2}$ cm ; $\frac{6}{5}$ cm ; $\frac{1}{2}$ cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 241 lượt xem