[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Số thập phân trang 44 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. SỐ THẬP PHÂN

Câu 1 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

= - 0,009

= $\frac{(- 5) . 125}{8 . 125}$ = $\frac{- 625}{1000}$ = - 0,625

= $3\frac{8}{100}$ = 3,08

Câu 2 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

- 0,125 = - = - $\frac{1}{8}$

- 0,012 = - = - $\frac{3}{250}$

- 4,005 = - = - $\frac{801}{200}$

II. SO SÁNH CÁC SỐ THẬP PHÂN

Câu 3 (Trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

36,1 ; 36,095; - 120, 34 ; - 120, 341

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI

Câu 1 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: ; $\frac{- 12}{25}$; $\frac{- 16}{500}$; $5\frac{4}{25}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: - 0,225; - 0,033

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) 7,012; 7,102; 7,01

b) 73,059; - 49,037; - 49,307

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

a) 9,099; 9,009; 9,090; 9,990

b) - 6,27; - 6,207; - 6,027; - 6,277

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Trong một cuộc thi chạy 200 m, có ba vận động viên đạt thành tích cao nhất là: Mai Anh: 31,42 giây; Ngọc Mai: 31,48 giây; Phương Hà: 31,09 giây. Vận động viên nào đã về nhất. Về nhì? Về ba?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 146 lượt xem