Giải câu 8 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 8 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Bài làm:

HS tự đo

là góc vuông

là góc nhọn

là góc bẹt

là góc tù

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021