Giải câu 2 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

b) Chọn kí hiệu "" , "$\notin$" thích hợp cho [?]:

N [?] a ; M [?] a

Bài làm:

N [] a

M [] a

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021