Giải câu 6 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn

Bài làm:

Gáy trang sách là trung điểm của hai điểm đầu trang sách

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước 20 cm

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021