Giải câu 3 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

a) Trong ba bạn đố, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

b) Chiều cao của bạn bao nhất hơn bạn thấp nhất là bao nhiêu mét?

Bài làm:

a) Bạn Nam cao nhất, bạn Loan thấp nhất

b) Chiều cao của bạn bao nhất hơn bạn thấp nhất là: 1,57 - 1,49 = 0,08 (m)

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021