Giải câu 3 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong hình 1.

a) Hỏi tháng nào doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất? Ít xi măng nhất?

b) Tính tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Bài làm:

a) Tháng 12 doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất

Tháng 9 và tháng 10 doanh nghiệp bán được ít xi măng nhất

b) Tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là:

. 100% = $\frac{135}{435}$ = 31%

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021