Giải câu 8 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp số sách của lớp, tổ II góp $\frac{9}{40}$ số sách của lớp, tổ III góp $\frac{1}{5}$ số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Bài làm:

Coi số sách quyên góp của cả lớp là 1

Gọi số sách tổ IV quên góp là x

Ta có: x = 1 - ( + $\frac{9}{40}$ + $\frac{1}{5}$ )

x = 1 - ( + $\frac{9 . 1}{40 . 1}$ + $\frac{1 . 8}{5 . 8}$ )

x = 1 - ( + $\frac{9}{40}$ + $\frac{8}{40}$ )

x = 1 -

x = - $\frac{27}{40}$

x = ( phần sách )

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021