Giải câu 5 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Bài làm:

a) P là giao của đường thẳng PQ và PR

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau:

PQ và PR

QP và QR

RP và RQ

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021