Giải câu 3 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Đọc tên 3 điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong hình 94

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng

Bài làm:

a) Điểm A, Q, B thẳng hàng, điểm Q nằm giữa A và B

b) Ba điểm không thẳng hàng A, Q, S hoặc A, B, S hoặc Q, B, S

c)

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021