Giải câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia BC và BD trùng nhau

b) Hai tia DA và CA trùng nhau

c) Hai tia BA và BD đối nhau

d) Hai tia BA và CD đối nhau

Bài làm:

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021