Giải câu 4 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm:

a) 182 : 1,3

b) 18,2 : 13

Bài làm:

a) 182 : 1,3 = 182 : = 182 . $\frac{10{13}$ = 140

b) 18,2 : 13 = : 13 = $\frac{1 . 182}{10 . 13}$ = $\frac{1}{10}$ . $\frac{182}{13}$ = $\frac{1}{10}$ . 14 = 1,4

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021