Giải câu 4 trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả như sau:

Lần gieoKết quả gieo
1Xuất hiện mặt 2 chấm
2Xuất hiện mặt 1 chấm
3Xuất hiện mặt 6 chấm
4Xuất hiện mặt 4 chấm
5Xuất hiện mặt 4 chấm
6Xuất hiện mặt 5 chấm
7Xuất hiện mặt 3 chấm
8Xuất hiện mặt 5 chấm
9Xuất hiện mặt 1 chấm
10Xuất hiện mặt 1 chấm

a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo. Xác suất thực nghiệm xuất hiện

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm.

c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

Bài làm:

a) Số lần xuất hiện mặt 1 chấm: 3 lần

Số lần xuất hiện mặt 6 chấm: 1 lần

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm là:

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021