Giải câu 3 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm số đối của mỗi phân số sau: ; $\frac{-8}{27}$ ; - $\frac{15}{31}$ ; $\frac{-3}{-5}$ ; $\frac{5}{-6}$

Bài làm:

Số đối của mỗi phân số:

= $\frac{25}{9}$

= $\frac{27}{-8}$

- = - $\frac{31}{15}$

= $\frac{-5}{-3}$ = $\frac{5}{3}$

= $\frac{-6}{5}$

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021