Giải câu 9 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 9 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

3,14 . 7,652;

(- 10.3125) : 2,5;

54,369 : (- 4,315).

Bài làm:

3,14 . 7,652 = 24,02728

(- 10.3125) : 2,5 = - 4,125

54,369 : (- 4,315) = - 12,6

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021