Giải câu 4 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu:

Mẫu: 81. 49 80. 50 = 4000; 8,19. 4.05 =8. 5 = 40.

a) 21 . 39

b) 101 . 95

c) 19,87 . 30,106

d) (- 10,11) . (- 8,92)

Bài làm:

a) 21 . 39 21 . 40 = 800

b) 101 . 95 100 . 96 = 9 600

c) 19,87 . 30,106 20 . 30 = 600

d) (- 10,11) . (- 8,92) (- 10) . (- 9) = 90

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021