Giải câu 6 trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (Trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tungKết quả tungSố lần xuất hiện mặt NSố lần xuất hiện mặt S
1?

?

?

...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S.

Bài làm:

a) Gợi ý:

  • Xác suất xuất hiện mặt N là:
  • Xác suất xuất hiện mặt S là:
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021