Giải câu 1 trang 12 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1: (Trang 12 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Khoá bối dưỡng về Kĩ thuật công nghiệp (KTCN) và khoá bồi dưỡng về Kĩ thuật nông nghiệp (KTNN) được tổ chức trong 10 buổi liên tiếp. Giữa mỗi buổi học, mỗi học viên đều dùng đúng một cốc nước giải khát. Biểu đồ cột kép ở Hình 14 thống kê số học viên dùng nước giải khát trong ba buổi đầu tiên của mỗi khoá bồi dưỡng trong ba buổi đầu tiên của mỗi khoá bồi dưỡng

a) Trong ba buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất là bao nhiêu? Ít nhất là bao nhiêu?

b) So sánh số học viên dùng nước giải khát trong mỗi buổi của hai khoá bồi dưỡng. Em có thể đưa ra một giải thích hợp lí cho điều này được không?

c) Để tránh lãng phí trong những buổi học tiếp theo, em hãy chọn phương án phù hợp nhất đối với việc chuẩn bị nước giải khát cho học viên của cả hai khoá bồi dưỡng:

(1) 40 cốc nước giải khát; (2) 45 cốc nước giải khát;

(3) 60 cốc nước giải khát; (4) 80 cốc nước giải khát.

Bài làm:

a) Trong ba buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất và ít nhất là:

Buổi Buổi 1Buổi 2Buổi 3
Nhiều nhất353738
Ít nhất252322

b) Trong cả 3 buổi của hai khoá bồi dưỡng, số học viên của khóa KTNN dùng nước giải khát nhiều hơn số học viên khóa KTCN.

Vì số học viên của khóa KTNN nhiều hơn.

c) Để tránh lãng phí trong những buổi học tiếp theo, ban tổ chức cần chuẩn bị (3) 60 cốc nước giải khát cho học viên của cả hai khoá bồi dưỡng.

Ta có: Trung bình số nước uống ở cả 2 khóa là: (25 + 23 + 22) : 3 + ( 35 + 37 + 38 ) : 3 = 60 (cốc nước giải khát)

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021