Giải câu 3 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Bài làm:

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021