Giải câu 7 trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7 (Trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

7. Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần gieoKết quả gieoTổng số lần xuất hiện
Mặt 1 chấmMặt 2 chấmMặt 3 chấmMặt 4 chấmMặt 5 chấmMặt 6 chấm
1???????
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt 1 chấm; b) Xuất hiện mặt 2 chấm;

c) Xuất hiện mặt 3 chấm; d) Xuất hiện mặt 4 chấm;

e) Xuất hiện mặt 5 chấm; g) Xuất hiện mặt 6 chấm.

Bài làm:

Gợi ý:

  • Xác suất xuất hiện mặt 1 chấm:
  • Xác suất xuất hiện mặt 2 chấm:

  • Xác suất xuất hiện mặt 3 chấm:
  • Xác suất xuất hiện mặt 4 chấm:
  • Xác suất xuất hiện mặt 5 chấm:
  • Xác suất xuất hiện mặt 6 chấm:
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021