[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Ước lượng và làm tròn số trang 57 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. LÀM TRÒN SỐ NGUYÊN

Câu 1 (Trang 58 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Làm tròn số 321 912 đến hàng chục nghìn: 32 000

b) Làm tròn số - 25 167 914 đến hàng chục triệu: 30 000 000

II. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN

Câu 2 (Trang 59 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Làm tròn số - 23,567 đến hàng phần mười: - 23,6

b) Làm tròn số - 25,1679 đến hàng phần trăm: - 25,17

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 59 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Theo http://danso.org/dan-so-the-gioi, vào ngày 11/02/2020, dân số thế giới là 7 762 912 358 người. Sử dụng số thập phân để viết dân số thế giới theo đơn vị tính: tỉ người. Sau đó làm tròn đến:

a) Hàng thập phân thứ nhất

b) Hàng thập phân thứ hai

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. Quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phân mười và lấy = 3.14)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu:

Mẫu: 119 + 52 120 + 50 = 170: 185,91 + 14,11 185,9 + 14,1 = 200.

a) 221 + 38

b) 6,19 + 3.81

c) 11,1131 + 9,868

d) 31,189 + 27,811

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu:

Mẫu: 81. 49 80. 50 = 4000; 8,19. 4.05 =8. 5 = 40.

a) 21 . 39

b) 101 . 95

c) 19,87 . 30,106

d) (- 10,11) . (- 8,92)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 132 lượt xem